eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Vestland ungdomsutval Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 02 01 20200201 01.02.2020 09:00 Thon Hotel Jølster, Skei Vestland ungdomsutval
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK12020 GK 1/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK22020 GK 2/2020 Møteprotokoll frå møte i Vestland ungdomsutval 29.11.2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS12020 RS 1/2020 Ny temaveileder om hvordan ta hensyn til barn og unge i planlegging og byggesaksbehandling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS22020 RS 2/2020 Invitasjon til dialogmøte 24. januar 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS32020 RS 3/2020 Plan for prosess for sak om opplæringstilbod ved dei vidaregåande skulane i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS42020 RS 4/2020 Statusrapport for LivOGLyst-programmet 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS52020 RS 5/2020 Aktivitet og reiser i Vestland ungdomsutval sidan 29.11.2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS12020 PS 1/2020 Utnemning av representant i innstillingsnemnd for klima- og miljøpris Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS22020 PS 2/2020 Fastsetting av møteplan for Vestland ungdomsutval for året 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS32020 PS 3/2020 Invitasjonar og tema for orienteringar i møter 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS42020 PS 4/2020 Handlingsprogram for kollektiv 2020-2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52020 PS 5/2020 Integrasjon av kollektivområdet i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62020 PS 6/2020 Byvekstavtale for bergensområdet 2019-2029. Framlegging av ferdigforhandla avtale til politisk handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72020 PS 7/2020 Mål og strategiar for utvikling av den vidaregåande opplæringa i Vestland for perioden 2020-2024 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82020 PS 8/2020 Kommunesektorens Organisasjon KS inviterer til Toppmøte Barn og Unge 10. februar 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll