eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Planutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 03 26 20200326 26.03.2020 10:00 Fjernmøte Videomøte Planutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK22020 GK 2/2020 Godkjenning av møteinkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK32020 GK 3/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i planutvalet den 30.01.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI12020 SI 1/2020 Spørsmål frå Brosvik (KrF) - planstrategi statestikkinnsamling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS22020 PS 2/2020 Utviklingsplan for Vestland 2020-2024 - strategiar og planbehov Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS32020 PS 3/2020 Oppstart av arbeid med Regional Transportplan 2022 - 2033 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll