eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for kultur, idrett og integrering Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 01 13 20210113 13.01.2021 09:00 Fjernmøte video Hovudutval for kultur, idrett og integrering
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK12021 GK 1/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK22021 GK 2/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i hovudutval for kultur, idrett og integrering den 25.11.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS12021 RS 1/2021 Forvaltningsrevisjon av tilskotsforvaltning innan ulike sektorar i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS22021 RS 2/2021 E-læring i tilskotsforvaltning innan kultur, idrett og inkludering. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS32021 RS 3/2021 Nærøyfjorden Verdsarvpark - stilling som kulturvernforvaltar - oppfyljing av PS 55/2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS42021 RS 4/2021 Bekreftelse på at Kraftmuseet kan motta tilskot fra post 72 til Tyssedal kraftverk Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS52021 RS 5/2021 Museumsstatistikk 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS62021 RS 6/2021 Status for Karriere Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS72021 RS 7/2021 Deltaking i "Dugnad for økt deltakelse", støtte frå Helsedirektoratet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS82021 RS 8/2021 Bevaringsplan for privatarkiv i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS92021 RS 9/2021 Skulen min og Digitalarkivet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS102021 RS 10/2021 Oppmoding om å gjenopprette tilskotsordning til kulturbygg med regional funksjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI12021 SI 1/2021 Spørsmål frå Andersen - FNB - Kunstgrasbaner - revidere tildelingskriterier i spelemiddelordninga Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS12021 PS 1/2021 Klage på ikkje handsama søknad om tilskot til verna kulturminne, Voss herad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS22021 PS 2/2021 Museumsløft 2020 - fordeling av midlar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS32021 PS 3/2021 Verdsarvsenter for Vestnorsk fjordlandskap - delområde Nærøyfjorden Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS42021 PS 4/2021 Høyring- Forskift til trossamfunnsloven om forvaltning av kirkebygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52021 PS 5/2021 Tilskotsordningar bibliotekutvikling 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62021 PS 6/2021 Tilskot til regional bransjeutvikling innan kulturelle og kreative næringar. Retningsliner 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72021 PS 7/2021 Klage på avslått søknad om tilskot til ekstraordinære midlar til kultur- og idrettsaktivitet råka av koronasituasjonen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82021 PS 8/2021 Innspel til norsk deltaking i europeiske samarbeidsprogram Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92021 PS 9/2021 Revidering av retningslinjer, tilskot til kulturbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102021 PS 10/2021 Revidering av retningsliner for ordninga Tilskot til prosjekt og tiltak - profesjonell kunst og kultur Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112021 PS 11/2021 Avtale med TONO Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122021 PS 12/2021 Møteplan for hovudutval for kultur, idrett og integrering 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132021 PS 13/2021 Oppfølging av verbalforslag budsjett 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll