eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for kultur, idrett og integrering Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 04 28 20210428 28.04.2021 09:00 Fjernmøte Hovudutval for kultur, idrett og integrering
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK72021 GK 7/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK82021 GK 8/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i hovudutval for kultur, idrett og integrering 25.03.2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS352021 RS 35/2021 Årsrapport 2020 for KG2021 - framtidas kunstgrasbaner Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS362021 RS 36/2021 Aktive Gamere - digital konferanse om e-sport og gaming i Vestland 7. mai Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS372021 RS 37/2021 Kopi av søknad frå Moster 2024 til Kulturdepartementet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS382021 RS 38/2021 Innspel som gjeld medfinansiering av kulturbygg i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS392021 RS 39/2021 Den kulturelle skulesekken (DKS) – etablering av tilsvarande ordning i Montenegro Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS402021 RS 40/2021 Nærøyfjorden Verdsarvpark - Handlingsplan 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS412021 RS 41/2021 Meld. St. 23 (2020-2021) Musea i samfunnet. Tillit, tid og ting. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI82021 SI 8/2021 Spørsmål frå Kollbotn (R) - Statkraft og trappene Høyanger Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI92021 SI 9/2021 Spørsmål frå Kollbotn (R) - Jølster hotell Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS562021 PS 56/2021 Verdsarvsenter i Vestland fylke Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS572021 PS 57/2021 Havbyen Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS582021 PS 58/2021 Justering av driftstilskot til kulturinstitusjonar omfatta av vedtaksfesta fordeling - romertalsvedtak i Stortinget Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS592021 PS 59/2021 Nyskapande aktivitetsanlegg - delegering av mynde Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS602021 PS 60/2021 Fordeling av tilskot til friluftsaktivitet 2021 (Kap 1420 post 78) Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS612021 PS 61/2021 Tilskot til lågterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS622021 PS 62/2021 Tildeling av tilskot til tekniske og industrielle kulturminne 2021 - statsbudsjettet kap 1429 post 72 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS632021 PS 63/2021 Prosjektet Kraftturisme. Opplevingar i det vestnorske kraftlandskapet. Disponering av fondsmidlar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS642021 PS 64/2021 Stranges Stiftelse, Klostergaten 28, Bergen kommune. Fredingsforslag til høyring og offentleg ettersyn. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS652021 PS 65/2021 Høyringsuttale om fusjon av Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane og Stiftinga Kystmuseet i Sogn og Fjordane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS672021 PS 67/2021 Fylkesstein for Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS662021 PS 66/2021 Styregodtgjersle for Teater Vestland AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll