eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for næring Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 03 23 20210323 23.03.2021 10:00 Fjernmøte Hovudutval for næring
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK72021 GK 7/2021 Godkjenning innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK82021 GK 8/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i hovudutvalet for næring 17.02.21 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS132021 RS 13/2021 Informasjon om klimaplanprosessen - hovudutvala Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS142021 RS 14/2021 Busetjing av flyktningar i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS152021 RS 15/2021 Nærings og utviklingsfond - presisering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS162021 RS 16/2021 Tilskot til breiband 2021 - oppdragsbrev for statsbudsjettet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS172021 RS 17/2021 Tilskot til breiband 2021 - fylkesfordeling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS182021 RS 18/2021 Vegkart for grøn konkurransekraft i norske kommunar og regionar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS192021 RS 19/2021 Årsmelding fra Innovasjonsuken OPP Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS202021 RS 20/2021 Marin satsing 2020 -2030 - Orientering om finansiering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS212021 RS 21/2021 Kommunale næringsfond 2020 - rapportering frå kommunane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS222021 RS 22/2021 Innspel frå Vestland fylkeskommune til regjeringa sitt arbeid med ny havbruksstrategi Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI32021 SI 3/2021 Spørsmål frå Hoff (H) - kompost- og biogassanlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI42021 SI 4/2021 Spørsmål frå Vågsøl (H) - Området mellom Nordhordland og Stad - lakselus + Området mellom Nordhordland og Stad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232021 PS 23/2021 Høyringssak - Avgift på viltlevande marine ressursar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242021 PS 24/2021 Vestland fylkeskommune sin uttale til dei føreslegne forskriftsendringane i akvakulturregelverket Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS252021 PS 25/2021 Høyringsutkast - Regional plan for vassforvaltning med tilhøyrande tiltaksprogram og handlingsprogram 2022-2027 for Vestland vassregion Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS262021 PS 26/2021 LivOGLyst-programmet statusrapport 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS272021 PS 27/2021 Føringar for utlysing og tildeling av tilskot til hurtigladeinfrastruktur Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282021 PS 28/2021 Oppfølgjing internasjonal strategi for INN Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292021 PS 29/2021 Samarbeidsavtalar - partnarskapsavtalar 2021-2022 - ekstrasak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS302021 PS 30/2021 Biogassnotat for Vestland fylke 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS312021 PS 31/2021 Nærings- og utviklingsfond for utsette kommunar - presisering Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll