eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 03 03 20200303 03.03.2020 11:00 Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsli Fylkestinget
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK22020 GK 2/2020 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK32020 GK 3/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i fylkestinget 17.-18. desember 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 GK42020 GK 4/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møtet i fylkestinget 10.02.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS22020 RS 2/2020 Endring av reglement for godtgjersle og arbeidsvilkår for folkevalde i Vestland fylkeskommune til forskrifts form Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS32020 RS 3/2020 Melding om justert framdrift for arbeidet med ny budsjettmodell Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS42020 RS 4/2020 Oppfølging av verbalpunkt 3 i budsjettvedtak for 2020 - tariffavtale på hotell til fylkestinget Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS52020 RS 5/2020 HO-tilbod i Sunnhordland og TO-tilbod på Bømlo vidaregåande skule Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI22020 SI 2/2020 Interpelasjon frå Sæhle (SV) - beredskapsplaner for de videregående skolene Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI32020 SI 3/2020 Interpellasjon frå Davies (Ap) - klimakrise Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI42020 SI 4/2020 Interpellasjon frå Berthelsen (SV) - oppretting av mineralråd Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI52020 SI 5/2020 Interpellasjon frå Distad (H) - rutetilbod til innbyggjarar og næringsliv som vert råka av stengde fylkesvegar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI62020 SI 6/2020 Interpellasjon frå Kolbotn (R) - nei til uønska vindkraftanlegg i Vestland! Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI72020 SI 7/2020 Spørsmål frå Ljosland (KrF) - rutine for varsling av alvorlig IKT-svikt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI82020 SI 8/2020 Spørsmål frå Framnes (FrP) - kostnader til fergedrift for perioden 2015-20 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI92020 SI 9/2020 Spørsmål frå Hammer (SV) - Hordfast og statlig plan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI102020 SI 10/2020 Spørsmål frå Hestetun (A) - kollektivtilbod i Sædalen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI112020 SI 11/2020 Spørsmål frå Halleraker (H) - fiskerihavner i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI122020 SI 12/2020 Spørsmål frå Bjørlo (V) - lærlingar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI132020 SI 13/2020 Spørsmål frå Handegard (SP) - Bømlo fiskerihavn AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI142020 SI 14/2020 Spørsmål frå Syversen (R) - fiskerihavner i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS22020 PS 2/2020 Selskapskontroll av Ferde AS - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS32020 PS 3/2020 Årsmelding 2019 for kontrollutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS42020 PS 4/2020 Årsmelding 2019 for kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52020 PS 5/2020 Regionreforma. Oppgåveoverføring frå Kulturdepartementet til fylkeskommunen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62020 PS 6/2020 Krav til driftsstøtte gjennom budsjettvedtak til kunst, kultur og idrett Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72020 PS 7/2020 Oppretting av Moster 2024 AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82020 PS 8/2020 Nynorskfylket Vestland: Utviding av nettverket. Politisk sak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92020 PS 9/2020 Handlingsprogram for kollektiv 2020-2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102020 PS 10/2020 Oppfølging av regjeringa sitt bompengeforlik Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112020 PS 11/2020 Forslag til ny forskrift med innføring av miljøkrav til drosjenæringa Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122020 PS 12/2020 Nye retningsliner for bompengeprosjekt- Stadfesting av garantivedtak for Kvinnheradpakken og for ny Bømlopakke Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132020 PS 13/2020 Reglement for folkevalde organ og delegering - revidering og vidare arbeid Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142020 PS 14/2020 Hovudmål for innkjøp i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152020 PS 15/2020 Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Vestland fylkeskommune - oppnemning av saksordførar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162020 PS 16/2020 Ny inntaksmodell til vidaregåande opplæring - oppnemning av saksordførar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172020 PS 17/2020 Ny budsjettmodell for dei vidaregåande skulane - oppnemning av saksordførar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS182020 PS 18/2020 Val til styringsorgan i stiftingar, selskap og andre organisasjonar for fylkestingsperioden 2019-2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192020 PS 19/2020 Søknad om fritak frå verv som medlem i yrkesopplæringsnemnda Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202020 PS 20/2020 Val til styringsorgan i stiftingar, selskap og andre organisasjonar for fylkestingsperioden 2019-2023 - tilleggssak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212020 PS 21/2020 Global klima- og økologisk krise Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS222020 PS 22/2020 Uttale om flyktningar frå greske flyktningeleire Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS232020 PS 23/2020 Gulatingloven heim Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll