eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for samferdsel og mobilitet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 11 25 20201125 25.11.2020 09:00 Fjernmøte / video Hovudutval for samferdsel og mobilitet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK212020 GK 21/2020 Godkjenning innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK222020 GK 22/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 4. november 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS862020 RS 86/2020 Fastsett planprogram for E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS872020 RS 87/2020 Oppfølgning av rådsforordning ulykke i Raunekleivtunnelen 2017. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS882020 RS 88/2020 Atløysambandet - status og framdrift Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS892020 RS 89/2020 Rammeplan for avkøyrsle og dispensasjon frå byggegrense Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS902020 RS 90/2020 Gjennomgang av regelverket om skiltmynde Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS912020 RS 91/2020 Kvinnherad kommune - innspel til nullutsleppspilot Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS922020 RS 92/2020 Orientering om arbeid med ein mogleg Austevollpakke Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS932020 RS 93/2020 Askøypakken - Status og moglegheit for vidareføring av pakken Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS942020 RS 94/2020 Orientering om BT5 Bybanen til Åsane - skissefase dagalternativ Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS952020 RS 95/2020 Brev frå Austevoll senterparti om ferjesituasjonen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS962020 RS 96/2020 Båtanbod Sogn og Fjordane - Status Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI682020 SI 68/2020 Spørsmål frå Høgli (MDG ) - Fartsgrensa på Fv. 5671 ved Håland, Fjaler kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI692020 SI 69/2020 Spørsmål frå Framnes(FRP)- kostnad ferje nr 2 til Austevoll på søndager Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI702020 SI 70/2020 Spørsmål frå Framnes(FRP) - Busskur i nordende av Opsangervatnet. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI712020 SI 71/2020 Spørsmål frå Brosvik (KRF)- Busstilbod når ekspressbuss-tilbod blir kutta Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI722020 SI 72/2020 Spørsmål frå Valvatne(A) - Hyllestad : store utfordringar med standaren på det sekundære fylkevegnettet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI732020 SI 73/2020 Spørsmål frå Merkesdal (A) - ved. F49 mellom Nordrepollen og Austrepollen i Kvinnherad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS972020 PS 97/2020 Handlingsplan bru og ferjekai - prinsipp for vidare arbeid Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS982020 PS 98/2020 Omklassifisering av ein del av E39 frå rundkøyring ved Heiane til Skjersholmane ferjekai i Stord kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS992020 PS 99/2020 Forslag til ny forskrift for transportordninga for menneske med nedsett funksjonsevne (TT-ordninga) i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1002020 PS 100/2020 Rapport frå ekspertutval: På veg mot eit betre bomsystem. Utfordringar og moglegheiter i det grøne skiftet. Høyringsinnspel frå VLFK. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1012020 PS 101/2020 Omklassifisering og opptak av veg - fv.5180 Lilandsvegen og kv. 3019 Lønningsvegen - Bergen kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1022020 PS 102/2020 Reviderte retningslinjer for tilskotsordningar til trafikktrygging i Vestland fylke Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1032020 PS 103/2020 Bruk og endringar i disponeringa av FTU-midlar 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1042020 PS 104/2020 Forlenging av Hjertesone-prosjektet i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1052020 PS 105/2020 Omklassifisering av ein gamal del av fv. 5190 Smøråsvegen i Bergen kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1062020 PS 106/2020 Budsjett 2021/økonomiplan 2021-2024 - arbeidsdokument 6/20 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1072020 PS 107/2020 Eigarskapsmelding for Vestland fylkeskommune 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1082020 PS 108/2020 Bompengeutgreiing på Haugalandet-Orientering om oppstart og prosess Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1092020 PS 109/2020 Eigarstrategi for Ferde AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1102020 PS 110/2020 Fylkeveg - fordeling av planleggingsmidlar 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1112020 PS 111/2020 Prisar på fylkesvegferjesambanda Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1122020 PS 112/2020 Endring i takstopplegg i Kvinnheradpakken Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll