eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for opplæring og kompetanse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 02 13 20200213 13.02.2020 10:00 Sandsli Videregående skole Auditoriet, 2. et. Hovudutval for opplæring og kompetanse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK42020 GK 4/2020 Godkjenning innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK52020 GK 5/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i hovudutval for opplæring og kompetanse den 14.01.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS22020 RS 2/2020 Melding om justert framdrift for arbeidet med ny budsjettmodell Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS32020 RS 3/2020 Oppdatert møteplan - Utval for opplæring og kompetanse 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS42020 RS 4/2020 Svar på invitasjon til å kommentere Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku) sin strategi for 2020-2024 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI22020 SI 2/2020 Spørsmål frå Kongsvik - H - Tannhelsetilbud for barn i barnevernets omsorg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI32020 SI 3/2020 Spørsmål frå Kongsvik - H - Verørende Bergen kommune og fritt skolevalg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI42020 SI 4/2020 Spørsmål frå Kongsvik - H - Hospitering for ungdomsskoleelever Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS32020 PS 3/2020 Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS42020 PS 4/2020 Jobbsjansen del B Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52020 PS 5/2020 Lokal mobilisering mot doping - ny avtale med Antidoping Norge og prosjektplan 2020-23 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62020 PS 6/2020 Organisering av fagskulane i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72020 PS 7/2020 Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Vestland fylkeskommune - oppnemning av saksordførar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82020 PS 8/2020 Fondsavsetjing/resultatoverføring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92020 PS 9/2020 Ny inntaksmodell til vidaregåande opplæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102020 PS 10/2020 Ny budsjettmodell for dei vidaregåande skulane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll