eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for næring Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 11 05 20201105 05.11.2020 10:00 Fjernmøte/Video Hovudutval for næring
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK192020 GK 19/2020 Godkjenning innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK202020 GK 20/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i hovudutval for næring den 15.oktober 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS442020 RS 44/2020 Regionreforma - Oppgåve- og ressursoverføringar til Vestland fylkeskommune.pdf Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS602020 PS 60/2020 Tilskot til prosjekt. Handlingsplan innovasjon og næring (HNV 2020). Runde 2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS612020 PS 61/2020 Selja kloster - etablering av formelt samarbeid mellom Vestland fylkeskommune og Stad kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS622020 PS 62/2020 Busetjing av flyktningar i 2020 og 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS632020 PS 63/2020 Nærings- og utviklingsfond for utsette kommunar og område Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS642020 PS 64/2020 Marin satsing - Lønnsam og berekraftig sjømat Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS652020 PS 65/2020 Dialog om tildeling av midlar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll