eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for næring Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 11 25 20201125 25.11.2020 10:00 Fjernmøte / video Hovudutval for næring
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK212020 GK 21/2020 Godkjenning innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK222020 GK 22/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i hovudutval for næring den 5. november 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS452020 RS 45/2020 Regional plan for innovasjon og næringsutvikling - statusoppdatering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS462020 RS 46/2020 Gnist - Innovasjonsprogram for stadsutvikling og næringsutvikling i lokalsamfunn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS472020 RS 47/2020 Kompetansepilot Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS482020 RS 48/2020 Tilsegn om tilskot til infrastrukturutvikling på Njøs Eigedom AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS492020 RS 49/2020 Ekstra oppdragsbrev til Siva frå Vestland fylkeskommune oktober 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS502020 RS 50/2020 Næringshagar og inkubatorar - innplassering i differensieringspyramiden Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS512020 RS 51/2020 Orientering om status - ny infrastruktur og felles organisering for frukt og bærnæringa i Sogn og Fjordane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS522020 RS 52/2020 Scenarioanalyse for næringslivet i Vestland - ferdigstilt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS532020 RS 53/2020 Ekstra oppdragsbrev til Innovasjon Norge Vestland frå Vestland fylkeskommune - oktober 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI102020 SI 10/2020 Spørsmål frå Taylor (MDG)- utsleppsløyva ved Hardingsmolt AS og utviding ved BioFish AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS662020 PS 66/2020 Budsjett 2021/økonomiplan 2021-2024 - arbeidsdokument 6/20 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS672020 PS 67/2020 Invest in Bergen - Ny programperiode 2021 - 2024 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS682020 PS 68/2020 Travel like the locals Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS692020 PS 69/2020 Etablering av klima- og miljøpris for landbruket i Vestland og kulturlandskapspris i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS702020 PS 70/2020 Midlar til investering og bedriftsutvikling i landbruket - føringar til Innovasjon Norge 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS712020 PS 71/2020 Rullering av melding om kystskogbruket Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS722020 PS 72/2020 Blått kompetansesenter vest Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS732020 PS 73/2020 Eigarskapsmelding for Vestland fylkeskommune 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS742020 PS 74/2020 Oppfølging av resolusjon frå Nordsjøkommisjonen om sirkulærøkonomi Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS752020 PS 75/2020 Ny avtale mellom Vestland fylkeskommune og Fjord Norge AS 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS762020 PS 76/2020 Utbygging Kalvåg fiskerihamn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS772020 PS 77/2020 Deltaking i nasjonal satsing marin kartlegging Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS782020 PS 78/2020 Fylkeskommunal Facebook kampanje: Interpellasjon til fylkestinget Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS792020 PS 79/2020 Søknad om tilskot til ViteMeir - Vitensenteret på Kaupanger Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll