eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for kultur, idrett og integrering Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 02 13 20200213 13.02.2020 11:00 Idrettens hus, Kniksens plass 3, Brann Stadion, Bergen Hovudutval for kultur, idrett og integrering
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK32020 GK 3/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK42020 GK 4/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møtet i hovudutval for kultur, idrett og integrering 21.01.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS82020 RS 8/2020 Norsk kulturindeks 2019 - Resultat frå Sogn og Fjordane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS92020 RS 9/2020 Museumsstatistikk 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS102020 RS 10/2020 Søknad til Nasjonalbiblioteket om midlar til formidling i bibliotek Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS112020 RS 11/2020 Brev til Music Norway frå Brak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS122020 RS 12/2020 Kostnader ved omlegging til miljøvenlege kunstgrasbaner Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS132020 RS 13/2020 Anleggs- og fordelingspolitikk i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS142020 RS 14/2020 Norsk Publikumsutvikling og regionsreformen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62020 PS 6/2020 Tilskotsordning - Tilskot til inkludering og mangfald 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72020 PS 7/2020 Tilskot til mentor- og traineeordningar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82020 PS 8/2020 Tilskot for etablereropplæring for innvandrarar 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92020 PS 9/2020 Tilskot til drift av regionale barne- og ungdomsorganisasjonar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102020 PS 10/2020 Investeringstilskot til store og kostnadskrevjande idrettsanlegg. Retningsliner Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112020 PS 11/2020 Investeringstilskot til kommunar utan idrettshall/symjeanlegg. Retningsliner Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122020 PS 12/2020 Arrangementstilskot til større nasjonale og internasjonale junior- og seniormeisterskap i 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132020 PS 13/2020 Ålmenne kulturvernføremål - Driftstilskot til regionale og nasjonale kulturminne Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142020 PS 14/2020 Krav til driftsstøtte gjennom budsjettvedtak til kunst, kultur og idrett Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152020 PS 15/2020 Oppretting av Moster 2024 AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162020 PS 16/2020 Jobbsjansen del B Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172020 PS 17/2020 Lokal mobilisering mot doping - ny avtale med Antidoping Norge og prosjektplan 2020-23 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS182020 PS 18/2020 Regionreforma. Oppgåveoverføring frå Kulturdepartementet til fylkeskommunen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192020 PS 19/2020 Dagsturhytter i Vestland for perioden 2019-2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202020 PS 20/2020 Nynorskfylket Vestland: Utviding av nettverket. Politisk sak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212020 PS 21/2020 Behov for ein samla gjennomgang av tilskotsordningane på utval for kultur, idrett og integrering sitt område Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll