eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for kultur, idrett og integrering Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 03 17 20200317 17.03.2020 11:45 GÅR UT .Voss tinghus, Uttrågata 9, Voss Heradsalen Hovudutval for kultur, idrett og integrering
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK52020 GK 5/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 GK62020 GK 6/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møtet i hovudutval for kultur, idrett og integrering 13.02.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS152020 RS 15/2020 Friluftskonferansen 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS162020 RS 16/2020 Gjennomføring av Bokåret 2019 i Hordaland og Sogn og Fjordane Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS172020 RS 17/2020 Innspel til utval for kultur, idrett og integrering frå BKFH, BKSF og NKVN om visuell kunst i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS182020 RS 18/2020 Brosjyra Friluftsliv for alltid - statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS192020 RS 19/2020 Informasjon og liste over statlege sikra friluftsområder i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS202020 RS 20/2020 Hardingfela.no Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS212020 RS 21/2020 Årsmelding 2019 - Tusenårsstaden Gulatinget Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS222020 RS 22/2020 Politik sak - Moster Amfi Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS222020 PS 22/2020 Tilskot til statlege tileigningar, bandlegging av friluftsområde 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS232020 PS 23/2020 Tilskot til tiltak i statleg sikra friluftsområde 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS242020 PS 24/2020 Tilskot til friluftslivsføremål 2020 (Kap. 1420 post 78) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS252020 PS 25/2020 Tilskot til utvikling av modellbibliotek 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS262020 PS 26/2020 Tilskot frå statsbudsjettet 2020 kap. 1429 post 79 Verdsarv - Bryggen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS272020 PS 27/2020 Tilskot til drift av regionale barne- og ungdomsorganisasjonar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS282020 PS 28/2020 Nærøyfjorden Verdsarvpark - tildeling av tilskot til delfinansiering av stilling som kulturvernforvaltar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS292020 PS 29/2020 Tildeling av tilskot frå statsbudsjettet 2020. kap. 1429 post 79 - Vestnorsk fjordlandskap - delområde Nærøyfjorden Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS302020 PS 30/2020 Fordeling av tilskot til forvaltning og drift av verna fartøy 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS312020 PS 31/2020 Fordeling av tilskot til sikring og istandsetjing av verna fartøy 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS322020 PS 32/2020 Rom for møte - teknologi, spel, og integrering 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS332020 PS 33/2020 Digitale ressursar i folkebiblioteka Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS342020 PS 34/2020 Forslag til freding av Salhus Tricotagefabrik, Bergen kommune. Høyringsfråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS352020 PS 35/2020 Innspel til evaluering av Riksantikvarens tilskuddsordning for tekniske og industrielle kulturminne - Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS362020 PS 36/2020 Den kulturelle spaserstokken, retningslinjer for utlysing og tildeling av tilskot 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS372020 PS 37/2020 Musikarordningane i Vestland, oppstart utgreiingsarbeid Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut