eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Politisk sak
Politisk sak
RS9/2020 Folkehelseprofilar 2020. Ny kartløysing og oppdatering av status for Vestland
Politisk sak detaljar
Politisk sak status
Politisk saksdetaljar for behandlinga
RS 9 /2020 Behandlet Folkehelseprofilar 2020. Ny kartløysing og oppdatering av status for Vestland Opne protokoll Vestland ungdomsutval 14.05.2020
RS 9 /2020 Behandlet Folkehelseprofilar 2020. Ny kartløysing og oppdatering av status for Vestland Opne protokoll Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 07.05.2020
RS 35 /2020 Behandlet Folkehelseprofilar 2020. Ny kartløysing og oppdatering av status for Vestland Opne protokoll Fylkesutvalet 30.04.2020
RS 9 /2020 Behandlet Folkehelseprofilar 2020. Ny kartløysing og oppdatering av status for Vestland Opne protokoll Fylkeseldrerådet 28.04.2020
RS 24 /2020 Behandlet Folkehelseprofilar 2020. Ny kartløysing og oppdatering av status for Vestland Opne protokoll Hovudutval for samferdsel og mobilitet 28.04.2020
RS 9 /2020 Behandlet Folkehelseprofilar 2020. Ny kartløysing og oppdatering av status for Vestland Opne protokoll Trafikktryggingsutvalet 23.04.2020
RS 25 /2020 Behandlet Folkehelseprofilar 2020. Ny kartløysing og oppdatering av status for Vestland Opne protokoll Hovudutval for kultur, idrett og integrering 21.04.2020
RS 9 /2020 Behandlet Folkehelseprofilar 2020. Ny kartløysing og oppdatering av status for Vestland Opne protokoll Hovudutval for opplæring og kompetanse 20.04.2020
RS 17 /2020 Behandlet Folkehelseprofilar 2020. Ny kartløysing og oppdatering av status for Vestland Opne protokoll Hovudutval for næring 16.04.2020