20211216 16.12.2021 Fylkestinget 00:00 Quality Hotel Edavard Grieg, Bergen
20211215 15.12.2021 Fylkestinget 00:00 Quality Hotel Edavard Grieg, Bergen
20211209 09.12.2021 Fylkeseldrerådet 00:00 Bergen
20211208 08.12.2021 Valnemnda 00:00
20211207 07.12.2021 Klagenemnda 00:00 Bergen
20211201 01.12.2021 Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 00:00 Bergen
20211130 30.11.2021 Fylkesutvalet 00:00 Bergen
20211129 29.11.2021 Kontrollutvalet 10:00 Fylkeshuset, Sandslihaugen 30, 5254 Bergen Utvalssalen i 2. etasje
20211123 23.11.2021 Hovudutval for opplæring og kompetanse 00:00
20211119 19.11.2021 Vestland ungdomsutval 10:00 Bergen
Linjer per side Oppdatere vising
Første Syner side: 1 / 35 Siste