20191128 28.11.2019 Trafikktryggingsutvalet 10:30 Fylkeshuset i Bergen fylkesutvalssalen
20191127 27.11.2019 Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 00:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckels gate 5, Bergen Fylkesutvalsalen, 3. etasje
20191126 26.11.2019 Administrasjonsutvalet 10:00 Radisson Blu Royal Hotel Bryggen, Bergen
20191126 26.11.2019 Finansutvalet 13:00 Radisson Blu Royal Hotel Bryggen, Bergen Ekstramøte
20191125 25.11.2019 Fylkeseldrerådet 09:30 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgate 5, Bergen Fylkesutvalssalen, 3. etasje
20191118 18.11.2019 Kontrollutvalet 11:00 Fylkeshuset i Bergen Fylkesutvalssalen i 3. etasje
20191113 13.11.2019 Finansutvalet 10:00 Clarion Hotel Bergen Airport, Flesland
20191113 13.11.2019 Fylkesutvalet 13:00 Clarion Hotel Bergen Airport, Flesland
20191112 12.11.2019 Hovudutval for opplæring og kompetanse 10:00 Clarion Hotel Bergen Airport, Flesland
20191112 12.11.2019 Hovudutval for næring 10:00 Clarion Hotel Bergen Airport, Flesland
Linjer per side Oppdatere vising
Første Syner side: 34 / 35 Siste