eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Hopp over liste Journalpost
Journalpost
2020/34982 20210824 24.08.2021 Saksframlegg/innstilling Klagesak - Avkjørsel Fv. 562 - gnr 21 bnr 237 - Askøy
Hopp over liste Detaljar på journalposten
Hopp over liste Dokumenta til journalposten
Liste over dokumenta i journalpost
1 Klagesak – Avkøyrsle fv. 562 – gnr. 21 bnr. 237 - Askøy Opne dokument
2 19_233792-1 Varsel om stopp av pågåande arbeid på gbnr 21_237 på Åsebø i Askøy kommune 10441600_2_1 (3) Opne dokument
3 19_233792-2 Gbnr-10_237---Forhaandsvarsel-om-paalegg-og-tvangsmulkt 10463874_1_1 Opne dokument
4 19_233792-3 Deres referanse_ 19_233792-1 10495017_1_1 Opne dokument
5 19_233792-3 Statens vegvesen G 21 B 237 10495018_1_1 Opne dokument
6 19_233792-4 Klageskjema 10564150_1_1 Opne dokument
7 19_233792-4 Svar - Vedrørende varsel om stopp av pågåande arbeid på gnr. 21 bnr 10530943_7_1 (1) Opne dokument
8 19_233792-5 Gbnr-21_237---Paalegg-om-retting-og-ilegging-av-tvangsmulkt 10689447_1_1 (1) Opne dokument
9 Avkjørsel - Gnr. 21 bnr. 237 i Askøy kommune - Oversendelse av klagesak til Fylkesmannen i Vestland Opne dokument
10 2018-2175-Multiconsult-AS_radonvurdering_resultater[29206] Opne dokument
11 Analyse-sprengstein[29204] Opne dokument
12 Epost Opne dokument
13 Gbnr-10_237---Forhaandsvarsel-om-paalegg-og-tvangsmulkt Opne dokument
14 Gbnr-21_237---Byggesak-fritidsbolig Opne dokument
15 Gbnr-21_237---Deres-klage-er-mottatt Opne dokument
16 Gbnr-21_237---Frist-for-innsendelse-av-tilleggs-klage Opne dokument
17 Gbnr-21_237-–-Klage-paa-vedtak Opne dokument
18 Gbnr-21_237----Kopi----Varsel-om-stopp-av-paagaaande-arbeid Opne dokument
19 Gbnr-21_237---Oversendelse-av-klagesak Opne dokument
20 Gbnr-21_237---Paalegg-om-retting-og-ilegging-av-tvangsmulkt Opne dokument
21 Gbnr-21_237---Sak-2018_4201---Fritidsbolig Opne dokument
22 Gbnr-21_237---Svar---Vedroerende-varsel-om-stopp-av-paagaaende-arbeid Opne dokument
23 Gbnr-21_237-–-Tilleggsklage Opne dokument
24 Gbnr-21_237---Tilsvar---Forhaandsvarsel-om-paalegg-og-tvangsmulkt Opne dokument
25 Klageskjema Opne dokument
26 Vedlegg Opne dokument
27 Stadfesting - byggesak - gnr 21 bnr 237 - etablering av avkjørsel parkering og snuareal - Askøy kommune Opne dokument
28 587964 Opne dokument
29 Søknad om avkjørsel - hytte - gnr 21 bnr 237 - Askøy kommune Opne dokument
30 Søknad avkjørsel Askøy Opne dokument
31 HPSCAN_20200517113425673 Opne dokument
32 Svar - Avkjørsle - Fritidsbustad - Fv. 562 - Gnr 21 bnr 237 - Askøy kommune Opne dokument
33 Tilbakemelding - gnr 21 bnr 237 - utsatt frist - Askøy kommune - kopi av brev Opne dokument
34 Gbnr-21_237---Utsatt-frist Opne dokument
35 19_233792-1 Varsel om stopp av pågåande arbeid på gbnr 21_237 på Åsebø i Askøy kommune 10441600_2_1 Opne dokument
36 19_233792-4 Svar - Vedrørende varsel om stopp av pågåande arbeid på gnr. 21 bnr 10530943_7_1 Opne dokument
37 19_233792-3 Deres referanse_ 19_233792-1 10495017_1_1 Opne dokument
38 19_233792-3 Statens vegvesen G 21 B 237 10495018_1_1 Opne dokument
39 19_233792-5 Gbnr-21_237---Paalegg-om-retting-og-ilegging-av-tvangsmulkt 10689447_1_1 Opne dokument
40 Søknad om utbedring av avkøyrsel - gnr 21 bnr 237 - Davangervegen - Askøy kommune Opne dokument
41 Scan__20200701_100045 Opne dokument
42 Førebels svar - Utbetring av avkøyrsle - gnr 21 bnr 237 - Davangervegen - Askøy kommune Opne dokument
43 Nabovarsel - bygge godkjent avkjørsel og parkeringsplass - gnr 21 bnr 237 - Askøy kommune Opne dokument
44 Kart Opne dokument
45 Klage på vedtak - avkøyrsle - fritidsboligar - gnr 21 bnr 237 - Askøy kommune Opne dokument
46 Klage på vedtak - Fv. 562 - Avkøyrsle - Fritidsbustad - Gnr 21 bnr 237 - Askøy kommune Opne dokument
47 Kopi - frist for retting av ulovlig utført tiltak - avkjørsel m.m - gnr 21 bnr 237 - Askøy kommune Opne dokument
48 Kopi - Svar på henvendelse - avkjørsel - fv. 562 - gnr 21 bnr 237 - Askøy kommune Opne dokument
49 Kopi - Svar på henvendelse - avkjørsel - gnr 21 bnr 237 - Askøy kommune Opne dokument
50 Kopi - Avslutning av sak - ny avkjørsel m.m. - gnr 21 bnr 237 - Askøy kommune Opne dokument
51 Oversending av klage - Avkjørsel - Fv. 562 - Gnr 21 bnr 237 - Askøy kommune Opne dokument
52 Gbnr 21_237 - Redegjørelse.pdf Opne dokument
53 Bilde_1.pdf Opne dokument
54 Oversendelse av vedtak av 18.09.2019 - avkøyrsle - gnr 21 bnr 237 - Askøy kommune Opne dokument
55 Gbnr 21_237 - Pålegg om retting og ilegging av tvangsmulkt.pdf Opne dokument
56 Avkøyrsel frå fv. 562 gnr/bnr 21/237 - Askøy kommune Fra Vestland Fylkeskommune Opne dokument
57 Sak 2019/5418 - gnr 21 bnr 237 - Askøy kommune Opne dokument
58 Avkøyrsel frå fv. 562 - gnr 21 bnr 237 - Askøy kommune Fra Vestland Fylkeskommune Opne dokument
59 Avkøyrsel frå fv. 562 - gnr 21 bnr 237 - Askøy kommune Fra Vestland Fylkeskommune Opne dokument
60 Kopi av oversendingsbrev til klagenemnda – Vurdering av klage - Avkjørsel - gnr 21 bnr 237 - Askøy kommune Opne dokument
Hopp over liste Journalpostens korrespondanse
Korrespondanse i journalposten
Fylkestinget Hoved Avsendar