1 Høyringsuttale Endring i Opplæringslova - Karrierrettleiing Opne dokument
2 Høyringsnotat endringer i opplaringslova Opne dokument