1 Høyring om lokal inntaks- og formidlingsforskrift for Vestland fylkeskommune Opne dokument
2 Vedlegg 1- Høyringsforslag til lokal inntaks- og formidlingsforskrift for Vestland fylkeskommune Opne dokument
3 Vedlegg 2- skular, tilbod, grupper og elevtal 18-19 Opne dokument
4 Vedlegg 3 - Uttale inntaksområde - hovudtillitsvald Opne dokument
5 Godkjenningslogg Opne dokument