1 Næringsstrategi for Vestlandet - prosjektorganisering Opne dokument