1 Utgreiing - båtsamband Bergen-Sotra Opne dokument
2 Rapport "Båtforbindelse mellom Nye Øygarden og Bergen" Opne dokument
3 Fellesnemnda Nye Øygarden kommune - høyringsuttale Opne dokument
4 Fjell kommune - høyrinsgsuttale Opne dokument
5 Sund kommune - høyringsuttale Opne dokument
6 Øygarden kommune - høyringsuttale Opne dokument
7 Straume Næringspark AS - høyringsuttale Opne dokument
8 Naturgassparken Vest AS - høyringsuttale Opne dokument
9 Bergen kommune - høyringsuttale Opne dokument
10 Bergen kommune - høyringsuttale, vedtak Opne dokument