1 Høyringsuttale - endringar i friskulelova og forskrift til friskulelova Opne dokument