1 Oppfølging av PSU-sak 38/19 om organisering av yrkesopplæringa Opne dokument