1 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i finansutvalet 22. september 2020 Opne dokument
2 Møteprotokoll 22.09.2020 Opne dokument