1 Val av styremedlemer til Førde Internasjonale Folkemusikkfestival Opne dokument
2 Vedtekter til Førde Internasjonale Folkemusikkfestival Opne dokument