1 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i Vestlandsrådet, 27.november 2019 Opne dokument
2 Møteprotokoll fra møte i Vestlandsrådet, 27.november 2019 Opne dokument