1 Spørsmål frå Andersen (FNB) - Overføring av > 650 MNOK bybanevogngjeld for å betre gjeldsgraden Opne dokument