1 Spørsmål frå Hammer (SV) - Kva ligg til grunn for auken i sektorrammene? Opne dokument