1 Deltaking i Mineralrådet Vestland - oppnemning av to medlemar til rådet, og orientering om mineralressursar og mineralnæring som saksfelt i fylkeskommunen Opne dokument
2 Mineralrådet: (Reglement, mandat, partnarskap, Mineralstrategi, Handlingsplan) Opne dokument