1 Klage på avslag – søknad om dispensasjon frå byggegrense - fv. 49 - gnr,. 19 bnr. 349 - Kvam herad Opne dokument
2 Vurdering av klage på vedtak - dispensasjon frå byggegrense - fv. 49 - gnr,. 19 bnr. 349 - Kvam herad Opne dokument
3 CCF02032020 Opne dokument
4 Klage på avslag - Byggegrense - gnr 19 bnr 349 - Kvam herad Opne dokument
5 CCF02032020_0001 Opne dokument
6 CCF02032020_0002 Opne dokument
7 CCF02032020_0003 Opne dokument
8 CCF02032020_0004 Opne dokument
9 CCF02032020_0005 Opne dokument
10 CCF02032020_0006 Opne dokument
11 Søknad - vedlegg Opne dokument
12 Vedlegg Opne dokument
13 situasjonsplan Opne dokument
14 Avslag på søknad om dispensasjon frå byggegrense – gnr. 19 bnr. 349 – Kvam herad Opne dokument
15 Vurdering av klage på vedtak - dispensasjon frå byggegrense - fv. 49 - gnr,. 19 bnr. 349 - Kvam herad Opne dokument
16 Vurdering av klage på vedtak - dispensasjon frå byggegrense - fv. 49 - gnr,. 19 bnr. 349 - Kvam herad Opne dokument
17 Vurdering av klage på vedtak - dispensasjon frå byggegrense - fv. 49 - gnr,. 19 bnr. 349 - Kvam herad Opne dokument
18 Nye tilleggsopplysningar i saknr 2020/35639 Opne dokument
19 CCF07122020 Opne dokument
20 Dokumentet er tilgangsbeskytta
21 Dokumentet er tilgangsbeskytta
22 Dokumentet er tilgangsbeskytta
23 Dokumentet er tilgangsbeskytta
24 Dokumentet er tilgangsbeskytta
25 Dokumentet er tilgangsbeskytta
26 Dokumentet er tilgangsbeskytta
27 Dokumentet er tilgangsbeskytta
28 Dokumentet er tilgangsbeskytta
29 Nye tilleggsopplysningar i saknr 2020/35639 Opne dokument
30 Vurdering av tilleggsopplysingar - klage på vedtak - dispensasjon frå byggegrense - fv 49 - gnr 19 bnr 349 - Kvam herad Opne dokument
31 INV si vurdering av tilleggsopplysningar i saknr 2020/35639 Opne dokument
32 Vurdering av tilleggsopplysingar - klage på vedtak - dispensasjon frå byggegrense - fv 49 - gnr 19 bnr 349 - Kvam herad Opne dokument
33 Ytterlegare tilleggsopplysningar frå klager Opne dokument
34 CCF06012021 Opne dokument
35 21/38-21 - Innsynskrav i sveisdokumenter 2015114926-1, 2, 3, 4, 6 og 7 Opne dokument
36 VS Spørsmål om heimelsgrunnlag for krav om avstand frå vegmitte til parkeringsareal langs Rv. 7 på Kvamskogen Opne dokument
37 VS Spørsmål om heimelsgrunnlag for krav om avstand frå vegmitte til parkeringsareal langs Rv. 7 på Kvamskogen Opne dokument
38 VS Jonshøgdi (gbnr. 2145) - utkast til tiltak Opne dokument
39 VS Opne dokument
40 VS Opne dokument
41 VS Spørsmål om heimelsgrunnlag for krav om avstand frå vegmitte til parkeringsareal langs Rv. 7 på Kvamskogen Opne dokument
42 Sak 2020/35639 - dispensasjon frå byggegrense - ber om uttale frå underinstans Opne dokument
43 Vedtaksmynde - byggjegrense mot fylkesveg i Kvam herad Opne dokument
44 førespurnad om presisering av føresegn Opne dokument
45 svar på førespurnad Opne dokument
46 Kopi - vedtaksmynde for byggjegrense mot fv. 49 - Kvam herad Opne dokument
47 1BF6BE19-CF13-4C46-BA19-56311508714B Opne dokument
48 Tilleggsdokumentasjon i klagesak vedr saksnr 2020/35639-2 Opne dokument
49 CCF03062020 Opne dokument
50 CCF03062020_0001 Opne dokument
51 Dokumentet er tilgangsbeskytta
52 Dokumentet er tilgangsbeskytta
53 Dokumentet er tilgangsbeskytta
54 Dokumentet er tilgangsbeskytta
55 Dokumentet er tilgangsbeskytta
56 Dokumentet er tilgangsbeskytta