1 Høyringssvar på framlegg om endringar i mellom anna opplæringslova om behandling av personopplysningar Opne dokument