1 Innspel til norsk deltaking i europeiske samarbeidsprogram Opne dokument
2 Innspel til norsk deltaking i Horisont Europa Opne dokument
3 Innspel til norsk deltaking i Erasmus+ Opne dokument
4 Brev frå Hfk Europpean Solidarity Corps Opne dokument