1 Høyringssvar sendt frå Vestland fylkeskommune til Utdanningsdirektoratet om ny læreplan Vg3 gartnarfaget Opne dokument
2 Høyringssvar frå Vestland fylkeskommune Opne dokument