1 Oppfølgingstenesta - tiltak inkludert evaluering av produksjonsskulen Opne dokument
2 Sluttrapport Hardanger produksjonsskule 1.12.2020 Opne dokument
3 Sluttrapport SEFF- Florø 1.12.2020 Opne dokument
4 Prosjektskisse Hjeltnes produksjonskule Opne dokument
5 Prosjektskisse SEFF-Florø Opne dokument
6 Søknad Udir Hardanger produksjonsskule Opne dokument
7 Søknad til Udir, SEFF-Florø Opne dokument