1 Forvaltningsrevisjon tannhelse - Revisjonsrapport Opne dokument
2 Rapport frå forvaltningsrevisjon av tannhelsetenesta i Vestland fylkeskommune Opne dokument
3 Kontrollutvalget VLFK Opne dokument