1 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i administrasjonsutvalet 18.11.2020 Opne dokument
2 Møteprotokoll frå møte i administrasjonsutvalet 18.11.2020 Opne dokument