1 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i hovudutval for opplæring og kompetanse 25.11.2020 Opne dokument
2 Møteprotokoll frå møte i hovudutval for opplæring og kompetanse 25.11.2020 Opne dokument