1 Klagesak. Klage på vedtak - Leige av offentleg areal til uteservering - Munken bistr Opne dokument
2 Søknad uteservering Munken Bistro AS Opne dokument
3 Situasjonskart Munken Bistro Opne dokument
4 Løyve Munken Bistro Opne dokument
5 klage Opne dokument
6 Vedlegg 1 til klage, bilde. Opne dokument
7 Vedlegg 2 til klage, bilde Opne dokument
8 Notat - Klage på vedtak om areal til uteservering - Munken Bistro AS - gnr. 166 bnr. 667 - Fv. 577 Kaigaten - Bergen kommune Opne dokument
9 Munken Bistro AS, bilete fra befaring 24.01.2021 Opne dokument