1 Søknad om tilskot til vitensenter Opne dokument
2 Søknad frå VilVite Opne dokument
3 Søknad frå ViteMeir Opne dokument
4 Oppdatert status frå ViteMeir Opne dokument
5 Saksprotokoll frå fylkesutvalet 02.03.2021 Opne dokument
6 Tillegg til sak - Søknad om eingongstilskot til vitensenter Opne dokument