1 Klagesak - Klage på vedtak om avslag på søknad om utvida bruk av avkøyrsle - gnr. 23 bnr. 389 - fv.540 Opne dokument
2 Oversending av klage på vedtak - gnr. 23 bnr. 389 - fv. 540 Bergen kommune Opne dokument
3 Søknad om utvida bruk av avkøyrsel Opne dokument
4 Vedlegg til søknad om utvida bruk Opne dokument
5 Avslag på søknad om utvida bruk av avkøyrsel Opne dokument
6 Klage på avslag Opne dokument
7 Førebels svar - klage på vedtak -avkøyrsle frå FV 540 gnr 23 bnr 389 - Bergen kommune Opne dokument
8 Klagesak - drift av gang-sykkelveg langsmed fv. 540 i Fyllingsdalen Opne dokument