1 Reglement for dei folkevalde Opne dokument
2 Innspel frå SV til punkt 8.1.4 Reglement for godtgjersle og arbeidsvilkår for folkevalde i Vestland fylkeskommune Opne dokument
3 innspel til revidering av reglementet for delegering Opne dokument
4 Reglementet Folkevalde Opne dokument
5 Vedtak i fylkeseldrerådet Opne dokument