1 Drosjetilbodet i distrikta - brev frå samferdselsdepartementet Opne dokument