1 Rammeplan for avkøyrsler og dispensasjonar frå byggegrenser Opne dokument
2 Vestland fylkeskommune - Rammeplan for avkøyrsler og dispensasjonar frå byggegrenser Opne dokument
3 Endringar av haldningsklasse Opne dokument
4 Handsaming av høyringsinnspel Opne dokument