1 Oppdragsbrev for Statsbudsjettet 2021 - Tilskot til Vestland fylkeskommune Opne dokument
2 Oppdragsbrev for Statsbudsjettet 2021 - Tilskot til Vestland fylkeskommune Opne dokument
3 Fylkesvis fordeling Opne dokument