1 Etablering av klima- og miljøpris for landbruket i Vestland og kulturlandskapspris i Vestland Opne dokument