1 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i huvudutval for næring 12.01.21 Opne dokument
2 Møteprotokoll frå møte i huvudutval for næring 12.01.21 Opne dokument