1 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i hovudutval for næring 22.01.21 Opne dokument
2 Møteprotokoll frå møte i hovudutval for næring 22.01.21 Opne dokument