1 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i Vestland ungdomsutval 11.12.2020 Opne dokument
2 Møteprotokoll Vestland ungdomsutval 11.12.2020 Opne dokument