1 Arbeidsutval - utvida mandat til å vurdere regulering av partistøtte Opne dokument
2 Fordelingsnøkkel for partistøtte i Vestland fylkeskommune Opne dokument
3 Protokoll frå sak om fordelingsnøkkel partistøtte Opne dokument