1 Informasjon om klimaplanprosessen - hovudutvala Opne dokument