1 Busetjing av flyktningar i Vestland Opne dokument
2 Om fylkesvalvedtak om busetting av flyktningar Opne dokument